Arhiva 11.12.2012. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 11:20.

Štefanec (ipak) u sastavu Grada Čakovca

Još 2007. godine žitelji Štefanca pokrenuli su inicijativu za izdvajanje naselja iz sastava Općine Mala Subotica i pripajanje Gradu Čakovcu. O toj se inicijativi krajem lipnja iste godine pozitivno očitovala Skupština Međimurske županije, uz uvjet da se o tome pozitivno izjasni i većina stanovnika Štefanca. Saborska zastupnica Dragica Zgrebec tada je u ime građana Štefanca podnijela je Saboru Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, međutim, Vlada RH krajem srpnja 2008. godine na njezin prijedlog daje negativno mišljenje. Bio je to velik udarac inicijatorima cijele akcije koji se, međutim, nisu pomirili s odbijenicom, pa je VMO Štefanec, nadajući se da će nova vlast imati više sluha, u travnju ove godine donio Odluku o nastavku provedbe inicijative za izdvajanje naselja. Budući da su morali slijediti proceduru, Štefančani prije nešto više od tri mjeseca traže mišljenje Općine Mala Subotica koja traži raspisivanje referenduma jer u Općini smatraju da peticija koja je provedena prije pet godina ne odražava pravu sliku stanja u ovom trenutku. Mjesni odbor Štefanec 9. studenoga 2012. godine ponovo je pribavio mišljenje svojih stanovnika kojim čak 440 popisnika traži izdvajanje iz sastava Općine i pripajanje Gradu. To je više od trećine broja žitelja koji imaju prebivalište u naselju, koliki je zakonski minimum da bi inicijativa prošla. Naime, prema podacima iz Policijske uprave međimurske, Štefanec broji 826 stanovnika, a podaci Državne uprave kažu da je 14. studenoga 2012. godine naselje Štefanec imalo 698 birača. Tako je 440 potpisa sasvim dovoljno za pravovaljanost inicijative. Podršku izdvajanju iz Općine Mala Subotica i pripajanju Čakovcu 15. studenoga ove godine dalo je i Gradsko vijeće Čakovca. Budući da je ispoštovana sva zakonska procedura, ostaje napraviti još nekoliko koraka, a to je pribaviti pozitivno mišljenje Skupštine Međimurske županije te prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske. S obzirom na političke okolnosti, aktualna Vlada najvjerojatnije će dati suglasnost za promjenu Zakona o područjima županija, gradova i općina, a Skupština Međimurske županije svoj će stav (gotovo je sigurno da će biti pozitivan) dati na sjednici ovog četvrtka, tako da se Štefančani polako približavaju svom cilju, na njihovo zadovoljstvo, ali i zadovoljstvo njihovih mentora u Gradu Čakovcu.
V.Trstenjak

Izvor: 3007