Arhiva 04.04.2013. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 11:21.

Štefanec postao dijelom Grada Čakovca

Naselje Štefanec u petak je postalo dijelom Grada Čakovca. Na prijedlog potpredsjednice hrvatskog Sabora Dragice Zgrebec, nakon rasprave po točki „prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj“, zastupnici su usvojili odluku kojom se Štefanec izdvaja iz sastava Općine Mala Subotica i pripaja Gradu Čakovcu.
Inicijativa za spomenuto pokrenuta je još u ožujku 2007. godine, kad je Vijeće mjesnog odbora jednoglasno donijelo odluku o pokretanju postupka izdvajanja, dok su u srpnju iste godine spomenuto podržali i sami mještani na zboru građana. Aktualizirana je ponovo prošle godine.
S obzirom da postupak nije realiziran u prethodnom sazivu Vijeća mjesnog odbora, smatramo da je neophodno nastaviti s inicijativom, kako bi se poštovala volja 78.6 posto mještana Štefanca koji su svojim potpisom izrazili želju za izdvajanjem, navela je tada u zahtjevu predsjednica Vijeća mjesnog odbora Ana Jambrović. Na sjednici Općinskog vijeća u svibnju 2012. godine Općinsko vijeće Male Subotice dalo je „zeleno svjetlo“, prihvativši zahtjev. Neko se vrijeme spominjao i referendum o tome pitanju, no, on na kraju nije održan. Pojašnjavajući razloge izdvajanja, Vijeće mjesnog odbora i sami mještani uz ostalo su tvrdili kako se u naselje premalo ulaže, no, naveli su i niz drugih razloga - ekonomske, socijalne, zdravstvene, pa čak i vjerske te činjenicu da većina zaposlenih iz tog mjesta ne radi na području Općine Mala Subotica. Ukratko, više su okrenuti Čakovcu! Općina Mala Subotica broji ukupno 5.676 stanovnika. U svome sastavu od sada ima šest, umjesto sedam naselja. (V. Kelkedi)

Izvor: 3021