Arhiva 04.09.2014. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 12:49.

SUKOB INTERESA: Postupak protiv međimurskih načelnika

Na dnevnom redu 65. sjednice  Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa održane proteklog četvrtka, među 35 za sukob interesa “osumnjičenih” bivših i aktualnih načelnika, gradonačelnika, zamjenika župana i župana iz cijele Hrvatske, našlo se i četvero Međimuraca. Načelnik Općine Dekanovec Ivan Hajdarović (HDZ), načelnik Općine Vratišinec Zdravko Mlinarić (HNS), gradonačelnik Murskog Središća u mandatu 2009.-2013. godine Josip Dobranić (HSLS) i načelnica Općine Strahoninec u mandatu 2009.-2013. Sanja Krištofić (SDP). Odluka Povjerenstva na kraju je bila da ima elemenata za pokretanje postupaka u slučaju četvero nabrojanih. Tako će se postupak za odlučivanje o sukobu interesa u slučaju načelnika Hajdarovića pokrenuti zbog moguće povrede članka 14. stavka 1. ZSSI-a (Zakona o sprečavanju sukoba interesa) počinjene u mandatu 2009. - 2013. i 2013. - 2017. g., koja proizlazi iz istovremenog obnašanja načelničke dužnosti i obavljanja funkcije prokurista trgovačkog društva HISA d.o.o. Dekanovec.

Moguća povreda istog članka stavlja se na dušu i Sanji Krištofić koja je istovremeno obnašala funkciju načelnice i bila članica  u Nadzornom odboru Međimurskih voda, kao i članica u Upravnom vijeću Centra za socijalnu skrb Čakovec koja nije utvrđena pravnom osobom od posebnog interesa za jedinicu lokalne, odnosno, područne (regionalne) samouprave niti od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.

Zbog propusta pravovremenog prijenosa upravljačkih prava na temelju udjela u kapitalu trgovačkog društva PPM d.o.o., na povjerenika, što je povreda članka16., stavak 1. ZSSI-a, postupak o sukobu interesa pokrenut će se protiv vratišinečkog načelnika Zdravka Mlinarića.

U slučaju bivšeg gradonačelnika Josipa Dobranića Povjerenstvo je našlo elemente za pokretanje postupka zbog moguće povrede članka 14. stavka 1. ZSSI-a koja proizlazi iz istovremenog obnašanja dužnosti gradonačelnika i članstva u Nadzornom odboru trgovačkog društva Međimurje-Plin d.o.o.

Na naš upit, iz Povjerenstva su se očitovali da je Povjerenstvo dužno izvršiti provjeru svih podnesenih izvješća: 

-Temeljem rezultata te provjere u dijelu podataka koji se odnose na povredu zabrane članstva u upravnim tijelima i nadzornim odborima trgovačkih društava i upravnim vijećima ustanova koje nisu od posebnog interesa, a u manjem broju predmeta i zbog povrede zabrane primanja određenih naknada ili propusta pravovremenog prijenosa upravljačkih prava koja proizlaze iz vlasništva u trgovačkim društvima, Povjerenstvo je steklo vlastita saznanja o mogućem sukobu interesa dužnosnika.

Povodom takvih saznanja, donesene su odluke o pokretanju postupka po službenoj dužnosti.

V.Trstenjak

Izvor: 3097