Crna kronika 16.06.2014. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 12:44.

Bicikli sve češće na udaru kradljivaca

U srijedu, 21. svibnja policijski su službenici u Čakovcu proveli još jednu u nizu kontrola bicikala koje gotovo svakodnevno provode diljem naše županije. Razlog pojačanih kontrola je činjenica da je ovaj oblik krađa u znatnom porastu, rekao je u razgovoru s novinarima uz redovitu konferenciju za medije PU međimurske Radovan Gačal, pomoćnik načelnika za poslove policije u PP-u Čakovec. Rekao je: - Od početka ove godine, na području Grada Čakovca ukradena su 54 bicikla, a u okolnim naseljima u nadležnosti PP-a Čakovec još 28. U istom razdoblju prošle godine, u Čakovcu ih je ukradeno 46, a s okolicom 59. Ove godine je 7 bicikala pronađeno ili oduzeto kradljivcima i vraćeno vlasnicima, ali za određeni broj pronađenih bicikla nije moguće utvrditi vlasnika, pa se oni čuvaju u PU međimurskoj, a nakon godine ti bicikli prodaju se javnom dražbom. Podaci o njima i njihove fotografije dostupne su građanima na web-stranicama PU međimurske, pod rubrikom “Pronađeni bicikli”, a na istom mjestu građani također mogu pronaći savjete kako bolje zaštititi svoj bicikl. Prepozna li vlasnik svoj bicikl, a nije prijavio nestanak ili krađu, da bi bicikl preuzeo, mora dokazati vlasništvo. To se čini dokumentima, slikom, poznavanjem posebnih karakteristika bicikla koje može znati samo vlasnik. Svakako se mora navesti mjesto i vrijeme nestanka bicikla. Točnost navoda ovjerava se potpisom na zapisniku, pod kazneno-materijalnom odgovornošću. Gačal je dodao da dio ukradenih bicikala vlasnici i sami pronađu odbačene i o tome ne obavijeste policiju, stoga ih je pozvao da pronalazak svakako prijave, kako se više ne bi tragalo za njime. Upozorio je i da će se s ljepšim vremenom sve više koristiti bicikle, što će dati i više prilika za krađu. Kradljivcima još uvijek prečesto pomažu i sami vlasnici koji ne zaključavaju svoje bicikle ili ih bez nadzora ostavljaju na osamljenim ili mračnim mjestima koja nisu za to predviđena, rekao je Gačal. Podsjetio je na neke savjete o tome kako bolje zaštititi bicikl: - Pri kupnji novog bicikla treba zabilježiti tvornički broj okvira, a ako ga nema, ukucati neki prepoznatljiv broj ili znak te ga evidentirati u policijskoj upravi ili postaji. Dobro je fotografirati bicikl i sačuvati račun. Na bicikl treba stavljati zaštitni lanac i ne smije se zaboravljati zaključati ga ako ga se ostavlja bez nadzora, čak ni u zajedničkim prostorijama zgrade ili sličnim mjestima. Treba koristiti više vrsta zaštite jer je tako za krađu potrebno više vremena. Bicikl treba vezati dovoljno čvrsto i koristiti dovoljno dugu čeličnu sajlu ili spiralu s bravom. Tko ima bravu na žbicama, neka ju zaključava. Treba izbjegavati nekvalitetne i jeftine lokote i lance. Za zaštitu bicikala postoje i brave za blokiranje kotača i alarm osjetljiv na vibraciju. Dokumente i druge vrijednosti ne treba ostavljajti u torbicama na biciklu. Ne treba ni ohrabrivati kraljivce kupujući bicikl od nepoznatih osoba, bez dokumentacije i sumnjive cijene. Gačal je podsjetio i da PU međimurska još od 2004. godine, u suradnji s Vijećem za prevenciju Grada Čakovca, Preloga i Murskog Središća te ostalim jedinicama lokalne samouprave, provodi preventivnu aktivnost pod nazivom Zaštitimo svoj bicikl. U okviru akcije oformljeni su obrasci evidencijskih listova za bicikle u koje se upisuju podaci o vlasniku i njegovom biciklu (opis, broj okvira, karakteristike i dr.), koji sadrži i preventivne savjete građanima, kako bi se smanjila mogućnost krađe bicikla. Evidencijski listovi dijele se u svakoj prodavaonici biciklima i prilikom kupovine bicikla popunjava ih prodavač, a građani svoj bicikl mogu evidentirati i u bilo kojoj policijskoj postaji, rekao je Gačal. D.Kovač

Izvor: 3084