Crna kronika 21.02.2014. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 13:14.

Policija: više hodanja, manje sjedenja!

Na području Policijske uprave međimurske od 1. veljače provodi se pilot-projekt Novi ustroj i organizacija rada u policijskim postajama III. kategorije. Na razini Hrvatske, u pilot-projekt uključeno je 107 policijskih postaja - u PU međimurskoj to su postaje Prelog, Mursko Središće i Štrigova. Osnovni cilj projekta je da se s postojećim brojem zaposlenika u policijskoj postaji poveća efikasnost i isplativost rada smanjenjem administrativnih i povećanjem operativnih poslova, rekao je Kristijan Srpak, koordinator poslova policije u PU međimurskoj i koordinator pilot-projekta, predstavljajući projekt medijima, uz tjednu konferenciji za novinstvo PUM-a. Broj službenika koji u policijskoj postaji obavljaju tzv. administrativne poslove u novoj organizaciji rada svest će se na najnužniji broj, da bi što više policajaca bilo angažirano na terenu. U konačnici, to bi trebalo donijeti veću učinkovitost policije u svim segmentima sigurnosti, rekao je Srpak. Za to su nužne promjene u organizaciji radnog vremena, zbog čega će ove tri policijske postaje biti otvorene za rad sa strankama samo u jutarnjoj smjeni, svakodnevno u vremenu od 7.30 do 15.30 sati, nakon čega će zgrade biti zatvorene, a svi službenici bit će angažirani na terenu i u postaju će dolaziti samo po potrebi. Ovo građanima ipak ne nosi značajne promjene, istaknuo je. I nadalje će u jutarnjoj smjeni moći doći u postaju ili svoju prijavu podnijeti telefonski, a izvan radnog vremena samo telefonski, na dosadašnje brojeve policijske postaje ili na hitni broj policije 192. Ti će pozivi biti automatski usmjereni na Operativno komunikacijski centar policije. Operater će dati potrebne informacije, a kod potrebe za postupanjem poziv odmah preusmjeriti na rukovoditelja policajaca na terenu. Građani mogu, dakakao, i nadalje zvati Centar 112, a mnogi su to ionako činili, koji će poziv preusmjeriti OKC-u policije. Svi telefonski brojevi na koje građani mogu uputiti svoje prijave bit će jasno istaknuti na ulaznim vratima triju policijskih uprava, a i na internetskoj stranici PU međimurske (www.medjimurska.policija.hr/). Tri policijske postaje i dalje ostaju otvorene za građane u jutarnjoj smjeni i upravni poslovi (ovo se odnosi na onu u Prelogu) obavljaju se i dalje bez promjene. Policijska usluga na terenu po pozivu građana bit će brža i efikasnija jer će broj ophodnji biti povećan, rekao je Srpak. Pilot-projekt (odnosno probni rok nove organizacije rada) potrajat će do 30. lipnja - tada će se provesti vrednovanje njegovog učinka na stanje sigurnosti, učinkovitost i ekonomičnost rada policije u ovakvom organizacijskom obliku.(k)

Izvor: 3067