Glas javnosti 23.01.2017. 10:47. Zadnja izmjena: 23.01.2017. 10:56.

Reakcija na sjednicu VRNM

Matjaš Oršuš: Pozivam župana da sazove sjednicu i riješi nesuglasice!

Dana 28. prosinca u zgradi Scheier održana je svečana sjednica Vijeća romske nacionalne manjine koji je vodio potpredsjednik Milorad Mihanović. Većina vijećnika je nezadovoljna, a razlog nezadovoljstva je to što nisu bili pozvani svi vijećnici, nego su o sjednici doznali iz medija. Na toj sjednici bilo je pozvano samo 7 vijećnika od ukupno 25, kao i osobe koje nemaju funkciju u Vijeću. Ja i ostali vijećnici se pitamo kako su mogli održati sjednicu bez kvoruma te kako je župan mogao odobriti sredstva za domjenak. Naime, moramo upoznati javnost da Vijeće romske nacionalne manjine Međimurske županije već dvije godine nije dobilo rješenje iz Ministarstva uprave.

Razlog tome je što predsjednik romske nacionalne manjine nije dostavio potrebnu dokumentaciju o financijskom izvješću, te druge dokumente te da nije održao pravovaljani sastanak nego takav kakav je održan i 28. prosinca 2016. godine. Također moram napomenuti kako je i sam gospodin Mihanović izjavio da smo pokušali tri puta zamijeniti predsjednika i potpredsjednika vijeća na koji su bili prisutni svi vijećnici i pročelnici Međimurske županije, ali sva tri puta bili smo većina vijećnika prevareni s njihove strane kod izglasavanja dnevnoga reda, a to se može dokazati videosnimkom sjednice. Smatramo da nam je to osveta zbog rezulatata na parlamentarnim izborima na kojima nismo bili na strani gospodina Baloga, Mihanovića i Bosaka.

Čitajući novine, odmah sam se uputio u Međimursku županiju kako bi tražio odgovor od župana Matije Posavca koji nas je na ulazu, razgovarajući mobitelom, pozdravio, te me kasnije nije htio primiti. Moram priznati da već duže vrijeme pokušavam sastati se sa županom, ali nažalost nikad nema vremena jer pretpostavljam da je svjestan o nepravilnosti rada Vijeća romske nacionalne manjine. Ovim putem pozivam župana da saziva sjednicu sa svim članovima Vijeća te da razjasni nesuglasice.

Matjaš Oršuš, vijećnik romske nacionalne manjine u Međimurskoj županiji