Glas javnosti 18.04.2017. 15:02. Zadnja izmjena: 18.04.2017. 15:10.

Veliki biznis ili ne?

Piškornica: I. Perhoč nije pozvan na sjednicu jer sjednice nije ni bilo

U tekstu naslova "Što krije veliki biznis s otpadom u Piškornici?" objavljenog na internetskom portalu medjimurje.hr i u Listu Međimurje iznesene su netočne informacije koje javnost dovode u zabludu. Netočno je da su analize otpadnih i oborinskih voda te deponijskog plina i zraka alarmantne te da su koncentracije metala, amonijaka, metana, sumporovodika i ekološki pokazatelji poput kemijske i biološke potrošnje kisika daleko iznad propisanih maksimuma. Točno je da su sva mjerenja nakon travnja 2016. i dovršetka prvog ciklusa ulaganja u tehnologiju pokazala vrijednosti u okvirima svih zakonom propisanih uvjeta. Nakon što je, po preuzimanju Piškornice od nove uprave, utvrđeno kako prijašnji vlasnik nije provodio mjerenja kvalitete zraka, uspostavljen je redovni sustav praćenja, a rezultati su postali i dostupni javnosti.

Iz svih izvještaja jasno se može iščitati kako odlagalište Piškornica nema negativan utjecaj na okoliš i stanovnike koji žive u blizini odlagališta, a zbrinjavanje otpada provodi se sukladno svim zakonima Republike Hrvatske. Važno je napomenuti i kako plinovi s tijela odlagališta nisu štetni ni opasni po ljudsko zdravlje. Mjerenja su obvezna četiri puta godišnje, a povremeno povećanje koncentracije na razini jednog mjerenja ne smatra se prekoračenjem zakonom propisanih vrijednosti. Provedene analize vode također pokazuju kako Piškornica nema nikakav utjecaj na vode uzvodno ni nizvodno od odlagališta, a kvaliteta vode potoka i podzemnih voda potpuno je u dozvoljenim parametrima. Navedeno je potvrdio i Zavod za javno zdravstvo Andrija Štampar 4. travnja 2017., navodeći da je kakvoća površinske vode vodotoka Gliboki unutar dopuštenih vrijednosti.

Netočno je da se u slučaju sanacijskog odlagališta Piškornica ne razmišlja o sigurnosti ljudi, nego o zaradi. U sanaciju odlagališta Piškornica dosad je uloženo više od 60 milijuna kuna, a sustav sigurnosti i zaštite okoliša svakodnevno se unapređuje, upravo u svrhu povećanja sigurnosti za lokalno stanovništvo i okoliš. Iz istog je razloga uveden i sustav videonadzora kao dio mjera povećane sigurnosti koje značajno nadilaze zakonom propisane minimume, a odlagalište Piškornica provelo ih je samoinicijativno uključivši i 24-satni nadzor školovanih zaštitara i djelatnika odlagališta na samom području odlagališta. Piškornica će i u ovoj godini nastaviti s unaprjeđenjem sustava odlaganja otpada i očuvanja okoliša u koprivničkom kraju, a posljednja u nizu investicija bit će sustav aktivnog otplinjavanja (baklja i motor) koji će dodatno smanjiti ispuštanje metana u atmosferu. Taj će se projekt provesti bez troškova za korisnike odlagališta, te će, zahvaljujući stvaranju električne energije biti izvrstan primjer kružne ekonomije.

Netočno je da gospodin Ivica Perhoč nije pozvan ni na jednu sjednicu Nadzornog odbora. Točno je da nakon imenovanja gospodina Perhoča u prosincu 2016. do ovog trenutka nije održana niti jedna sjednica, pa iz tog razloga nije niti mogao biti pozvan. Iduća će se sjednica, sukladno društvenom ugovoru, održati nakon izrade završnog računa za proteklu 2016. godinu, a sve kako bi se Skupštini Piškornice d.o.o. dostavila sva izvješća unutar 60 dana po isteku roka za obračun za poslovnu godinu.

Netočno je da Međimurska županija nema kontrolu niti utjecaj nad tvrtkama kćerima tvrtke Piškornica d.o.o. Točno je da su tvrtke kćeri Piškornica - sanacijsko odlagalište d.o.o. i Piškornica sanacije j.d.o.o. osnovane sukladno odlukama Skupštine i Nadzornog odbora društva Piškornica d.o.o., u kojima su prisutni i predstavnici Međimurske županije.

 

Mladen Jozinović,

direktor, Piškornica - sanacijsko odlagalište d.o.o.

Koprivnički Ivanec