Gradovi i općine 08.02.2010. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 10:36.

BRANKO ŠALAMON: Manjak prepolovljen

Raspravama u Gradskom vijeću Čakovca (i u odje-cima tih rasprava na konferencijama za novinstvo nekih stranaka koje sudjeluju u Vijeću) dominiralo je pitanje poslovanja Grada. Grad je koncem listopada 2009. godine bilježio 12 milijuna kuna manjka u poslovanju. Nastavi li se trend, s krajem godine manjak bi se popeo na 14 i pol milijuna, a istovremeno se predlaže očigledno neostvariv proračun za 2010. godinu od 134 milijuna kuna, gradonačelniku Branku Šalamonu je tada prigovorio Renato Slaviček, vijećnik HSLS-a u Gradskom vijeću. Pitanja o poslovanju Grada koja je oporba uputila u vrijeme priprema ovogodišnjeg proračuna dobila su kraj-nje štur i nezadovoljavajuć odgovor, bio je prigovor Steve Tkalčeca, a i drugih članova HDZ-ovog vijećničkog kluba. Prigovor o šturosti odgovora stoji, on se svodi na jednu manju tabelu i nekoliko redaka objašnjenja. To, doduše, nije sve - bilo je prilika i za raspravu i za pitanja koja oporba nije iskoristila, odgovorio je nedavno na prigo-vore predsjednik Gradskog vijeća Gordan Vrbanec. No, pitanje kako stoji s poslovanjem Grada umjesno je sa stanovišta javnosti i mi smo ga postavili gradonačelniku Šalamonu. Rekao je:
- U pripremni proračuna cilj mi je bio ispitati koje su maksimalne, a koje minimalne mogućnosti Grada. Zato je konačna brojka ono što je moguće iako je jasno da nije sigurno će se ostvariti. Do kraja prošle godine Grad je ispunio sve obveze koje je imao prema gradskim ustanovama, a koje u isplati plaća ovise o dotaciji. Namirili smo i dio dospjelih obveza i manjak u poslovanju na kraju godine smanjili na 9 milijuna kuna. U siječnju smo još namirili 2 i pol milijuna kuna dospjelih obveza, tako da je sada manjak u poslovanju sveden na 6 i pol milijuna kuna. Prigovaralo se i da je slika gora, da je pretpostavljen dug Grada i veći za iznose koje su po proračunu trebale dobiti udruge, a nisu ih dobile - na tome je inzistirala gđa Marija Ružić iz HSLS-a. Ali to nije dug, kao kod naručenih poslova, to su proračunske veličine koje se nisu ostvarile. Gđa Ružić je odličan poznavalac financija i ovu razliku dobro zna, ali je ipak prigovarala. Sad pripremamo odluku o tome da dotacije udrugama isplaćujemo mjesečno, prema planskim veličinama, ali umanjenim u odnosu na prošlogodišnje. Sa svima smo u kontaktu, svi su obaviješteni da je pred nama još jedna teška godina. Grad ima mogućnost zaduženja po tekućem računu od 10 milijuna kuna, a ne koristi je u potpunosti. I ovo što je od manjka ostalo pokrit ćemo iz tekućih prihoda i prodajom nekretnina. Već sam u onim raspravama rekao da imamo iskazan interes kupaca za dva zemljišta, ukupne vrijednosti od oko 15 milijuna kuna. Stjecajem okolnosti, na strani interesenta jedna je prodaja odgođena iako ostaje sigurna. Da je do prodaje došlo prije nove godine, manjka u polovanju Grada ne bi ni bilo. Istina je i to da sam ja sam najavio da će rebalans proračuna doći skoro, možda već u trećem mjesecu, ako ne - onda u šestom. Njegovo ostvarenje ovisi i o transferima države, a tu ćemo tek vidjeti što će se događati. Mi, međutim, moramo predviđati u proračunu da bismo mogli tražiti podršku za svoje projekte i reći da smo i sami planirali sredstva.
Ove godine još nisu počele nove investicije. Prioritet ima završetak započetog, dakle završetak dvorane i dogradnje I. osnovne škole. Za to su sredstva i osigurana, zatim ide nastavak rekonstrukcije javne rasvjete te nastavak na saniranju odlagališta u Totovcu. Čim vrijeme dopusti, nastavit će se radovi na Svetojelenskoj cesti, uredit će se nogostup u Ulici Antuna Gustava Matoša u Čakovcu, a i sanacija nekih ulica u Ivanovcu, onih koje su najurgentnije. Obiteljski centar za Rome je gotov, tu čekamo da predsjednica Vlade kaže kad može doći da ga svečano otvorimo.
Jedan prioritetan projekt nismo stavili u proračun - izgradnju Centra za odgoj i obrazovanje. Procijenjena vrijednost investicije je 40 do 45 milijuna kuna. Procjenjujemo da je naš udio u gradnji i veći od onoga što je predviđeno modelom financiranja po kojem Grad te Županija i općine trebaju dati po četvrtinu, a država polovinu sredstava. Vrijednost zemljišta, komunalnog doprinosa, izvedbenih projeketa i komunalnih priključaka, koje će se raditi tek ako investija započne, iznosi oko 15 milijuna kuna.
Dražen Kovač

Priprema se nova regulacija prometa

U Čakovcu se na nekim prometnicama priprema nova regulacija prometa. Osnovna ideja je uvođenje jednosmjernog prometa, čime bi se smanjio potreban kapacitet prometnica, a jedan prometni trak oslobodio za parkirna mjesta. Početak bi bio u Ulici Augusta Cesarca (kod Teamove poslovne zgrade). Već ovih dana trebala bi početi stručna i javna rasprava, a bude li potvrdila valjanost zamisli, uslijedit će rekonstrukcija ulice i uređenje parkirnih mjesta.
(k)

Izvor: 2859