Gradovi i općine 16.04.2020. 08:39. Zadnja izmjena: 16.04.2020. 08:42.

Suradnja dvaju gradova

Bratimljenje Murskog Središća i Ozlja

Ako prilike dopuste, gradovi Mursko Središće i Ozalj (Karlovačka županija), 30. travnja - na dan kada grad Ozalj obilježava svoj praznik -  potpisat će sporazum o bratimljenju. Gradska vijeća obaju gradova već su donijela formalne odluke (Grad Ozalj to je učinio 27. veljače, a Gradsko vijeće Murskog Središća na svojoj 18. sjednici), a smisao sporazuma je očuvanje i obnova kulturne baštine, promocija turizma, 
umrežavanje udruga...

Dosad je održano nekoliko službenih sastanaka i kontakata između gradonačelnice Ozlja mr. sc. Gordane Lipšinić i gradonačelnika Murskog Središća Dražena Srpaka, na kojima je utvrđeno da između postoji uzajamni interes za razvijanje kulturnih, gospodarskih, turističkih, sportskih i drugih odnosa sukladno tradicionalnom prijateljstvu i posebnim povijesnim, geografskim i demografskim sličnostima dvaju gradova.