Gradovi i općine 19.11.2009. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 10:35.

Proračun / pročelnici / informacije

ČAKOVEC

U 2010. godini 12 posto više novca

Na 4. sjednici svog kolegija gradonačelnik Branko Šalamon definirao je prijedlog proračuna Grada Čakovca za 2010. godinu koji će braniti na prvoj idućoj sjednici Gradskog vijeća Čakovca.
Prema prijedlogu koji se upućuje Vijeću na usvajanje – proračun Grada Čakovca iduće bi godine trebao narasti do 134,199.571 kuna, odnosno za 12% više od iznosa kojim je zaključen rebalans proračuna za 2009. godinu. Usporedbe govore da je planiranih 134,199.571 kunu prihoda za 20,34% više u odnosu na realizaciju (prihoda i primitaka) u 2008. godini.
U proračunu se planira s potporama iz državnog proračuna koje bi se koristile za sufinanciranje gradnje komunalne infrastrukture radne zone Martane, gospodarske zone na području vojnog poligona, uređenje okoliša kulturnog centra Roma te sufinanciranje izgradnje školske sportske dvorane I. osnovne škole u Čakovcu.
I iz proračuna Međimurske županije očekuje se novac - oko 500.000 kuna, najvećim dijelom za sufinanciranje rasvjete na stadionu SRC-a Mladost, zatim je tu novac iz Fonda za zaštitu okoliša (sufinancira sanaciju deponija za odlaganje otpada u Totovcu pokrivanjem 45% vrijednosti izvedenih radova), a iz istog izvora očekuju se i prihodi za nove projekte vezane uz zaštitu i očuvanje okoliša. (MB)

Stari-novi pročelnici

Nakon uobičajene procedure koju podrazumijeva javni natječaj, gradonačelnik Branko Šalamon imenovao je pročelnike upravnih tijela Grada Čakovca.
Molbe pristigle na natječaj prethodno je razmotrilo Povjerenstvo za provođenje natječaja u kojem su bili Veselin Biševac i Zoran Vidović, zamjenici gradonačelnika, te Gordan Vrbanec, predsjednik Gradskog vijeća Čakovca. Oni su proveli i testiranje svih kandidata.
Pročelnicom Upravnog odjela za upravu imenovana je mr. sc. Dragica Kemeter, mag. iur., Upravnim odjelom za komunalno gospodarstvo rukovodit će Antun Gjerapić, dipl. ing. građ., a Upravnim odjelom za komunalno redarstvo Ivica Pongrac, dipl. ing. sigurnosti.
Pročelnikom Upravnog odjela za društvene djelatnosti imenovan je Slobodan Veinović, prof., a Upravnim odjelom za financiranje rukovodit će Lidija Jaklin, dipl. oec. Pročelnikom Upravnog odjela za gospodarstvo imenovan je Nenad Hranilović, dipl. oec., a na čelu Službe za unutarnju reviziju je Marijana Pal, dipl. oec.
Pročelnikom Službe za provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji imenovat će se – kako je već odlučeno - Ninoslav Šipoš, dipl. ing arh., a pročelnikom Upravnog odjela za prostorno uređenje Velimir Kramarić, dipl. ing. arh., i to s početkom 2010. godine (od 1. siječnja) jer se s tim datumom kreće ujedno i s novom organizacijom poslova ureda kojima će oni rukovoditi.
Na natječaj je pristiglo šesnaest molbi (za devet pročelničkih mjesta). Za neka su se mjesta jedini javili pročelnici koji su i prije radili te poslove, a za neka je bilo više molbi. No, rezultat natječaja imenovanje je starih-novih pročelnika koji su svojim kompetencijama i znanjem obranili pozicije. (MB)

Građani, zatražite informacije

Grad Čakovec praktično razrađuje ostvarivanje osnovnog demokratskog prava svojih građana - informaciju o svojim poslovima. Građani svoje pravo na pristup informacijama mogu ostvariti podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva. Pisani zahtjev podnosi se na adresu Grada Čakovca, Ulica kralja Tomislava 15, a može se osobno predati u uredu gradske uprave na toj adresi, u sobi broj 102 na prvom katu. Ako se informacija traži elektroničkom poštom, naći ćete je na e-mail adresi info@cakovec.hr. Usmeni zahtjev na zapisnik će primiti službenik za informiranje, svakim radnim danom gradske uprave od 8 do 14 sati u Gradskoj upravi Čakovca.
(d.k.)

Izvor: 2847