Gradovi i općine 21.10.2019. 13:37. Zadnja izmjena: 21.10.2019. 13:40.

Zimska služba

Čakovec: Tko će čistiti snijeg?

Do nedavno su se prikupljale ponude za čišćenje prometnica, pješačkih staza i nogostupa od snijega i leda na području grada Čakovca. Troškovi zimske službe procijenjeni su na približno 600 tisuća kuna (bez PDV-a), a nabava je podijeljena na tri dijela. Prvu grupu čine Čakovec, Štefanec, Mihovljan i Ivanovec, drugu Žiškovec, Slemenice, Krištanovec, Novo Selo Rok i Mačkovec, a u trećoj su Novo Selo na Dravi, Šandorovec, Totovec, Kuršanec i Savska Ves te održavanje biciklističke staze uz južnu zaobilaznicu, stazu kod Globetke te onu koja spaja Čakovec i Novo Selo Rok. Oko 298 tisuća kuna vrijedan je prvi dio nabave, drugi oko 119, a treći 179 tisuća kuna.