Gradovi i općine 13.04.2019. 12:41. Zadnja izmjena: 13.04.2019. 12:41.

Čuvanje povijesti

Čakovec: Za obnovu jezgre grada

Usvojen je pravilnik o provedbi srednjoročnog programa korištenja sredstava spomeničke rente za 2019., kojim je  definirano da Grad Čakovec u ovoj godini raspolaže s 200 tisuća kuna za investicije unutar kulturno-povijesne jezgre grada koje se odnose na sanaciju i rekonstrukciju građevina u (su)vlasništvu Grada, radove na revitalizaciji Perivoja, održavanje hortikulture, nabavku opreme, podmirenje anuiteta kredita za rekonstrukciju pješačke zone kao i troškova provedbe arhitektonskog natječaja za izradu idejnog rješenja rekonstrukcije Trga Republike

Dodatnih 200 tisuća kuna na raspolaganju je građanima kao vid financijske potpore za građevinske zahvate na objektima koji se nalaze u zaštićenoj zoni. Jedna od mogućnosti potpore je subvencioniranje kamate na kredite do 100 tisuća kuna (i rok otplate do pet godina), a drugi dodjela bespovratnih sredstava u iznosu do 40 posto vrijednosti radova, također na iznos do 100 tisuća kuna. Isto vrijedi za I. zonu zaštite, dok su iznosi subvencija za II. zonu niži za 60 posto. Odredbe pravilnika odnose se i na objekte koji imaju kulturnu i povijesnu vrijednost, a nalaze se izvan zaštićene zone, ako su na njih osigurana posebna proračunska sredstva. 

Pravo na financijsku potporu omogućit će se svim zainteresiranim građanima putem javnog poziva koji će biti objavljen na internetskim stranicama Grada Čakovca, a sve prijave razmotrit će Upravni odjel za urbanizam i prostorno uređenje.