Gradovi i općine 22.01.2020. 08:18. Zadnja izmjena: 22.01.2020. 08:18.

Proračun

DOMAŠINEC: S kreditnim zaduženjem

Proračunom Općine Domašinec za 2020. godinu planira se prikupitI od prihoda poslovanja 6.524.500 kuna te od prodaje nefinancijske imovine 597.000 kuna. No, kako su rashodi za redovito poslovanje planirani s 4.539.600 kuna, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine (za gradnju školske sportske dvorane) s čak 7.430.700 kuna, proračun bi bio u manjku za 4.848.800 kuna. Zato se u proračun ugradilo i moguće kreditno zaduženje visine 5.000.000 kuna (to su tzv. primici od financijske imovine i zaduživanja), pa je proračunski plan za 2020. godinu u Općini Domašinec zacrtan na 12.121.500 kuna prihoda, s kojima su usklađeni i rashodi.