Gradovi i općine 14.12.2019. 10:18. Zadnja izmjena: 14.12.2019. 10:19.

Program javnih potraba

Donji Kraljevec: 2,295.000 kuna za različite oblike pomoći građanima

Za različite oblike pomoći svojim građanima, Općina Donji Kraljevec je u okviru svog programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2020. godinu predvidjela ukupno 2,295.000 kuna. Najviše od toga, 1,250.000 kuna izdvojiti će se za sufinanciranje ekonomske cijene boravka djece u vrtiću.