Gradovi i općine 13.10.2020. 23:43. Zadnja izmjena: 13.10.2020. 23:45.

Općinsko vijeće

Donji Kraljevec: Što donosi nova odluka o komunalnom doprinosu?

Općinsko vijeće Donjeg Kraljevca usvojilo je odluku o komunalnom doprinosu. Sva naselja u sastavu općine čine jednu zonu, a jedinična vrijednost doprinosa je 10 kuna po kubnome metru. Doprinos do 2000 kuna obveznik plaća jednokratno na račun Općine, a iznos veći od spomenutog može, na temelju zahtjeva, namiriti i u 12 mjesečnih obroka. Od plaćanja se u cijelosti oslobađaju investitori koji grade građevine izvan građevinskog područja, a koji mogu osigurati priključak na prometnu površinu i sami financiraju izgradnju komunalne i ostale infrastrukture.

Djelomično mogu plaćanja biti oslobođeni vlasnici poslovnih prostora do 10 posto, izuzev industrijskih hala, 20 posto vlasnici stambenih prostora, 40 posto proizvodnih, 70 posto poljoprivrednih te 90 posto vlasnici garaža, drvarnica, spremišta i sličnih objekata. Također djelomično ili u cijelosti, plaćanja doprinosa mogu biti oslobođene ustanove ili tvrtke u vlasništvu Općine kao i Međimurska županija te Republika Hrvatska kad ulažu u gradnju objekata od javnog interesa.