Gradovi i općine 18.01.2020. 08:59.

Socijalni program

DONJI VIDOVEC: Sufinanciranje užine i vrtića

Općina Donji Vidovec će prema prihvaćenom socijalnom programu izdvojiti 2 tisuće kuna za prehranu učenika u osnovnoj školi i 6 tisuća kuna za sufinanciranje cijene prijevoza. Također će sa 300 tisuća kuna sufinancirati ekonomsku cijenu polaznika dječjeg vrtića u Donjem Vidovcu.