Gradovi i općine 04.07.2020. 00:45. Zadnja izmjena: 04.07.2020. 00:45.

Odluka

Formiranje savjeta mladih u Belici

Vijeće Belice donijelo je odluku o formiranju savjeta mladih, savjetodavnog tijela kojim se želi aktivno uključiti mlade u javni život te zagovaranju interesa mladih na lokalnoj razini. Na istoj sjednici Vijeće je donijelo i odluku kojom se pokreće postupak izbora članova tog tijela javnim pozivom. Kandidate za članove Savjeta u dobi od 15. do 30. godine života mogu predložiti udruge koje rade s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, mladež političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija, pa i neformalne skupine mladih.