Gradovi i općine 19.11.2009. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 10:35.

Postaje li zbrinjavanje gnojnice problem?

G. MIHALJEVEC

Općinskim vijećnicima u Gornjem Mihaljevcu na sjednici održanoj 30. listopada pojašnjeno je tko će obavljati poslove poljoprivrednog redara. Naime, angažiranje djelatnika u toj funkciji predviđeno je općinskom odlukom o agrotehničkim mjerama, u svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta i o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina koju su vijećnici usvojili jednoglasno.
Načelnik Franjo Kovačić najavio je da će poljoprivrednog redara angažirait u suradnji sa susjednim općinama, s napomenom da će takav angažman funkcionirati na način istovjetan komunalnom redarstvu. Rasprava o tome povest će se i na kolegiju načelnika i gradonačelnika, nakon čega će i u Općini Gornji Mihaljevec znati više o toj djelatnosti.
Vijećnik Zvonimir Novak pitao je kamo će se odvoziti gnojnica iz privatnih spremnika, na što je načelnik odgovorio da ona mora biti zbrinuta na pročistaču. Stoga je vijećnik Marijan Sklepić napomenuo da se gnojnica mora zaorati u roku 24 sata od navoza. Predsjednik Općinskog vijeća Franjo Golub istaknuo je problem koji proizlazi iz činjenice da većina gospodarstava ni nema izgrađena spremišta za gnojnicu, a načelnik dodao da će u budućnosti morati raspisati koncesiju za odvoz gnojnice na pročistač.
Stanko Golub predložio je Vijeću da se tekst odluke dostavi svim kućanstvima, kako bi mještani bili punovažno obaviješteni o ovoj tematici i kako bi se mogli pridržavati svojih obaveza u tom smislu. Načelnik je istaknuo da će odluka biti objavljena u lokalnom listu Mihalovčan, zajedno s odlukom o komunalnom redu te će tako tekstovi odluka biti svima dostupni. Predsjednik Općinskog vijeća stava je da o odlukama moraju biti obaviješteni i svi mjesni odbori, a bude li nejasnoća, da se građanima detalji mogu pojasniti i putem zborova građana.
(al)

Izvor: 2847