Gradovi i općine 27.03.2018. 22:56. Zadnja izmjena: 27.03.2018. 22:58.

Kompostana

GKP Pre-kom Prelog poziva - Dođite po supstrat!

GKP Pre-kom Prelog poziva korisnike usluge sakupljanja biorazgradivog otpada koji još nisu preuzeli besplatnih 50 litara supstrata Terra Dobra za 2017. godinu, da ga preuzmu na Kompostani Prelog. Supstrat je proizveden od treseta i komposta i iskoristiv je pri sadnji i presađivanju ukrasnog bilja, cvijeća, voćnih sadnica, loznih cijepova, povrća i trave. Supstrat se može preuzeti sve do 31. svibnja, uz predočenje osobne iskaznice korisnika Pre-komove usluge.