Gradovi i općine 21.08.2020. 12:19. Zadnja izmjena: 21.08.2020. 12:19.

U izradi je glavni projekt

[GLAVNI PROJEKT] Dogradnja škole u Strahonincu

Završetak gradnje školske sportske dvorane uz Osnovnu školu Strahoninec, kaže Franjo Lehkec, načelnik Općine Strahoninec, nije kraj ulaganja u školske objekte u Strahonincu.

Kako je najavljeno nakon gradnje dvorane, u suradnji sa Županijom krenulo se u realizaciju ideje o dogradnji škole radi stvaranja preduvjeta za jednosmjensku nastavu.

Budući da je u fazi izrade projektno tehničke dokumentacije pristigla i suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja na idejni projekt dogradnje, krenulo se s izradom glavnog projekta, temeljem kojeg se izdaje i građevinska dozvola, a to znači da sve vezano uz dogradnju škole ide željenom dinamikom, kaže F. Lehkec.