Gradovi i općine 28.08.2019. 08:16. Zadnja izmjena: 28.08.2019. 08:17.

Vijeće

GORNJI MIHALJEVEC: Udružena je vratila novac, Kupina nije...

Na pitanje općinskog vijećnika Borisa Resmana načelnik Goran Lovrec odgovorio je što se događa s (rijetkim) udrugama na području općine Gornji Mihaljevec. Konkretno, Resmana je zanimalo djeluju li još Udruga žena Udružena iz Gornje Dubrave i Udruga Kupina iz Dragoslavec Sela.

Načelnik Lovrec kazao je da su, prema registru neprofitnih udruga, obje udruge još aktivne.

Udružena je predala financijski izvještaj za 2018. godinu, ali nije opravdala dodijeljenih 9.000 kuna za godišnju djelatnost. Stoga je Jedinstveni upravni odjel zatražio da se novac vrati i žene su ga vratile. Neslužbeno, u udrugi žena javile su se nesuglasice i došlo je do određenog zasićenja.

No, Udružena još uvijek postoji i bilo bi dobro da se jedina udruga žena na području općine Gornji Mihaljevec ne ugasi.

Što se Kupine tiče, oni nisu ni predali izvještaj za 2017. godinu, a kamoli pokušali opravdati dodijeljenih 4.000 kuna. Općina je zatražila povrat novca, ali novac do danas nije vraćen, kaže načelnik Goran Lovrec.