Gradovi i općine 12.02.2019. 08:10. Zadnja izmjena: 12.02.2019. 08:10.

Gradsko vijeće

Grad Mursko Središće: Jeftinije zaduživanje i reprogram kredita

Zbog priprema za realizaciju velikih projekata Gradsko vijeća Grada Murskog Središća donijelo je odlujke kojima se "preslaguje" gradske financije, osigurava financijski kapacitet potreban za realizaciju investicija i ponešto i štedi reprogramiranjem starih kreditnih aranžmana.

Samo za sanaciju prometnica koje će velikim dijelom biti uništene u gradnji alomeracije ili gradnju nove prometnice do budućeg novog dječjeg vrtića na Slatinama potrebna je i te kako dobra financijska kondicija, pa se za te i ostale investicijske projekte Grad mora upustiti u zaduženje od 13 milijuna kuna na petnaest godina, s kamatnom stopom od 1,39 posto, što je gotovo pa beskamatna pozajmica.

Refinanciranje je ugovoreno i za postojeća četiri kredita, za koje se sniženjem kamate s 4,5 % na 1,5 % štedi skoro pola milijuna kuna.

S druge strane, Grad Mursko Središće trenutno ima na računu gotovo 15 milijuna kuna od uplaćenih predujmova za projekte dječjeg vrtića, cesta i oborinske odvodnje u gospodarskoj zoni te za projekt "Svi u vrtić", pa je od raspoloživog novca deponirano 5 milijuna kuna, da barem to (uz malu kamatu od 0,15 %) donese neki novac u gradski proračun.