Gradovi i općine 20.10.2018. 09:13. Zadnja izmjena: 20.10.2018. 09:13.

Novo Selo Rok

Kad će sanacija Ulice Ive Lole Ribara?

U planu je sanacija Ulice Ive Lole Ribara u Novom Selu Rok. Uz asfaltiranje previđeno je proširenje kolnika s postojeća četiri metra na 5,5 metara, izgradnja pješačke staze širine 1,6 metara te uređenje odvojka. Grad Čakovec proveo je postupak savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, nakon kojeg slijedi raspisivanje postupka javne nabave.

Radovi su procijenjeni na približno 560 tisuća kuna (bez PDV-a).