Gradovi i općine 19.08.2018. 09:45. Zadnja izmjena: 19.08.2018. 09:45.

Izmjene

Komunalni redari u Općini Domašinec postaju oštriji

Izmjenama odluke o komunalnom redu u Općini Domašinec komunalni će redar imati nove, vrlo ozbiljne ovlasti u provedbi nadzora. U domeni redara će biti i izdavanje rješenja vlasnicima ruševnih objekata koji su opasni za zdravlje ili život ljudi. Redar će biti ovlašten narediti vlasniku prvo označiti zgradu opasnom sve do otklanjanja oštećenja, zatim i odrediti rok za sanaciju objekta ili – ako vlasnik se ogluši na rješenje - putem treće osobe pristupiti sanaciji na trošak vlasnika. U takvom se slučaju uklanja samo opasne dijelove zgrade.

Općinskom se odlukom propisuje da se zgrada koja svojim izgledom zbog oštećenja ili dotrajalosti vanjskih dijelova nagrđuje opći izgled ulice i naselja mora urediti najkasnije u roku od 12 mjeseci.