Gradovi i općine 14.07.2020. 08:14. Zadnja izmjena: 14.07.2020. 08:15.

Općinsko vijeće

KOTORIBA: Financiranje stranaka

Općinsko vijeće Kotoribe prihvatilo je odluku o redovitom godišnjem financiranju političkih stranaka za što je iz proračuna osigurano 27 tisuća kuna. Po svakom članu OV-a stranci pripadaju dvije tisuće, a za svaku članicu kao pripadnicu podzastupljenog spola 2,2 tisuće kuna godišnje.