Gradovi i općine 04.02.2020. 08:05.

Prijave

Kotoriba: Kapitalna ulaganja udruga u području sporta

Općina Kotoriba raspisala je javni natječaj za financiranje kapitalnih ulaganja udruga u području sporta. Pravo podnošenja prijava imaju samo udruge s područja općine koje djeluju u području sporta i rekreacije te su vlasnici nekretnine na području Kotoribe. Vrijednost natječaja iznosi 30 tisuća kuna, a rok za podnošenje prijava je 17. veljače.