Gradovi i općine 19.01.2019. 10:31. Zadnja izmjena: 19.01.2019. 10:31.

TZ Grada Čakovca

Kraće vrijeme naplate parkiranja, ali viša cijena?

Turistička zajednica Grada Čakovca uputila je Gradu prijedlog smanjenja trajanja parkiranja na parkiralištima u sustavu naplate. Mjera čiji je cilj privući ljude u središte grada u popodnevnim satima predlaže da se parkiralište od ponedjeljka do petka naplaćuje samo u vremenu od 8 do 12 sati. Nije riječ o svježoj inicijativi... poodavno je predlagana iz drugih izvora rukovodstvu Grada.

No, na zadnjem kolegiju gradonačelnika Čakovca usvojen je zaključak kojim su utvrđeni preduvjeti potrebni za prelazak na novi režim parkiranja i vremenski rok od 1. siječnja do 31. ožujka u kojem nadležne institucije moraju pripremiti dokumentaciju. Gradsko komunalno poduzeće Čakom zaduženo je za sastavljanje prijedloga nove organizacije parkiranja, eventualne preraspodjele viška zaposlenika te analizu financija. Skraćeno radno vrijeme otvara i mogućnost povećanja cijene parkirne karte te je Čakomu dana mogućnost da predloži moguće povećanje. O konačnom prijedlogu raspravljat će se na Gradskom vijeću Čakovca.