Gradovi i općine 07.11.2019. 08:17. Zadnja izmjena: 07.11.2019. 08:18.

Općinski poslovi

MALA SUBOTICA: Trogodišnji plan koncesija

Prema trogodišnjem planu davanja koncesija, Općina Mala Subotica će iduće godine tražiti koncesionara za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija septičkih i sabirnih jama. Koncesija će se davati na tri godine, a u 2021. i 2022. nije predviđeno davanje koncesija.