Gradovi i općine 26.11.2016. 08:12. Zadnja izmjena: 26.11.2016. 08:20.

Dva nova natječaja

Međimurska županija pokreće projekte za darovitu djecu i unapređenje zdravstva

Ključ uspjeha u obrazovanju, ali i napretku jedne zajednice je osigurati jednake uvjete svoj djeci. Time se vodi i Međimurska županija koja je, kako bi omogućila topli obrok svakom djetetu, prijavila projekt vrijedan milijun kuna, te za njegovu provedbu osigurala sredstva iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije FEAD. Unatoč kratkom roku, u suradnji s Regionalnom razvojnom agencijom Međimurje REDEA-om, projekt je prihvaćen i već od ove školske godine uključuje 23 škole s područja naše Županije, odnosno 1200 djece koja su detektirana kao potrebita ili siromašna.

Kvalitetan i zdrav obrok u Međimurju je osiguran svakom djetetu

Ovim je projektom stavljen naglasak i na smanjenje rizika od siromaštva, rješavanje problematike socijalne isključenosti djece u školskoj sredini te osiguravanje redovitog i kvalitetnog obroka koji je temelj pravilnog razvoja i odrastanja djece. Kriteriji za određivanje najpotrebitije djece bili su da su roditelji samohrani, nezaposleni ili iz obitelj koja ima više djece, te zaključeni u suradnji s Centrom za socijalnu skrb i školama, koje ipak imaju najbolji uvid u socijalno stanje pojedinog učenika.

Međimurske škole prema dostupnim podacima imaju oko 90% učenika koji se hrane u svojim školama, a sada je i onima koji si to dosad nisu mogli omogućiti riješeno pitanje sigurnog obroka.

S REDEA-om Županija radi na pripremi već nova dva natječaja

Ovaj projekt tek je jedan u nizu koji uključuje blisku suradnju Međimurske županije i razvojne agencije na europskim projektima usmjerenima na mlade, posebice u obrazovanju i zdravstvu.

Zadaća agencije je da prati najave natječaja i pravodobno reagira kako bi se u kratkom roku pripremili zajednički projekti. Ovakav oblik suradnje kontinuiran je proces dviju ustanova koji nastavljamo novim vezanim na ulaganja u primarnu zdravstvenu zaštitu. Naime njime ćemo osigurati nabavku opreme, te manje adaptacije u ambulantama Doma zdravlja Čakovec i privatnih koncesionara koji su se prijavili na raspisani natječaj Međimurske županije, naglasila je na konferenciji Petra Pavičić ispred Regionalne razvojne agencije REDEA-e.

Navedeni projekt vrijedan je 7 milijuna kuna, a priprema se i prijava za natječaj za darovitu djecu, natječaj koji je raspisalo Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske s rokom prijave do 12. prosinca.

Izvor: