Gradovi i općine 12.05.2010. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 10:37.

Mrtvačnica u lošem stanju

Vijeće mjesnog odbora M. Subotice odlučilo se za varijantu adaptacije i dogradnje nadstrešnice na mrtvačnici, 4. svibnja vijećnike je upoznao načelnik Općine Vladimir Domjanić. No, investicija će biti veća od predviđenog jer je pregledom objekta utvrđeno da je u vrlo lošem stanju:
- Zbog toga se hitno mora zamijeniti pokrov i staviti fasada, kako bi se spriječilo daljnje propadanje. U proteklom razdoblju završeno je asfaltiranje križanja u Ul. A. Stepinca prema poduzetničkoj zoni te asfaltiranje odvojka u Novoj ulici u Palovcu. Nastavlja se i adaptacija garaža za NK Spartak, a u prostorima se trenutno radi na elektroinstalacijama - rekao je Domjanić. (d)

Izvor: 2872