Gradovi i općine 18.09.2015. 00:00. Zadnja izmjena: 24.02.2016. 13:32.

MURSKO SREDIŠĆE: Djeca na cesti

UsklopuobilježavanjaEuropskogtjednakretanja,učetvrtak17.rujnauMurskomSredišćujeodržanonizaktivnosti,ukojesubilauključenadjecaizsvatrivrtićaspodručjaGradateučenici4.razredaMurskoSredišće.Mališanidječjihvrtićabiciklima,romobilimairolamaobilježilisuovogodišnjitjedankretanja,teseuključiliuaktivnost "Natjecanjesigurnoivještouprometu".Doksusejedninatjecali,drugisuukrašavaliparkiralištei sudjelovali uraznimigramakojesuimorganiziraliGradiTZGradaMurskoSredišće.Onimalostariji,sučiteljicamaLidijomVuriiDubravkomPosavecupratnjidjelatnikaPPMurskoSredišće,šetnjomsredištemgradaitransparentimaupozoravalisuvozačenasigurnuvožnju.(vt)

 

Izvor: 3151