Gradovi i općine 19.07.2019. 11:27. Zadnja izmjena: 19.07.2019. 11:28.

Isplate

Mursko Središće: Dvije kapitalne donacije i sponzorstvo iz gradskog proračuna

Sportskom ribolovnom društvo "Mura" Mursko Središće iz gradskog je proračuna odobrena isplata kapitalne donacije prema ugovoru o financiranju programa – projekata - manifestacija udruga od 100.000 kuna, namjenska, za pokrivanje dijela troškova završnih radova na ribičkom domu.

I Lovačkom društvu "Zec" Mursko Središće odobrena je istovrsna isplata kapitalne donacije od 45.000 kuna namijenjena za pokriće dijela troškova obnove krovišta lovačkog doma.

A Stanku Tuksaru (Istarsko naselje 3) iz Murskog Središća odobrena je isplata 800 kuna kao sponzorski prilog pokriću troškova s nastupa na na međunarodnoj atletskoj utrci u Kranju u Sloveniji.