Gradovi i općine 04.07.2020. 00:44. Zadnja izmjena: 04.07.2020. 00:44.

Zavod

Mursko Središće: Situacija s komarcima se i nadalje prati

Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije i Bioinstitut Čakovec dva puta su obišli područje grada Mursko Središće kako bi evidentirali ako postoje lokacije koje bi trebalo tretirati od larvi komaraca. Do sada su odrađena dva larvicidna tretmana na lokacijama koje je evidentirao Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije.

Zavod za javno zdravstvo i Bioinstitut u stalnom su kontaktu s gradom Mursko Središće u svezi mogućih lokacija tretiranja larvi ili ličinki komaraca na području grada Mursko Središće. Pravovremeno će se izaći na teren i obaviti tretiranje larvi ili ličinki komaraca ako se ukaže potreba za time. Do sada nije zabilježena niti jedan lokacija koju bi bilo potrebno tretirati od adulta (odraslih) komaraca.