Gradovi i općine 30.08.2019. 10:36. Zadnja izmjena: 30.08.2019. 10:38.

Rekonstrukcija

Nova rasvjeta u društvenom domu u Hlapičini

Društveni dom u Hlapičini više je od dvadeset godina stajao zapušten, prazan, neiskorišten... No, nakon osnivanja Društva žena Hlapičina i pojavom novih društvenih aktivnosti, Grad Mursko Središće krenuo je u temeljitu obnovu objekta.

Do sada je u rekonstrukciju i opremanje društvenog doma uloženo više od 500.000 kuna, prostorije doma su opremljene da bi ih mogle koristiti udruge, a veliku dvoranu osim za kulturno-umjetničke programe sada mogu koristiti i učenici Područne škole Hlapičina u nastavi tjelesne kulture.

Posljednje što je investIrano u uređenju objekta je instaliranje nove rasvjete velike dvorane (sa zaštitom od mehaničkih oštećenja), a posao je bio povjeren tvrtki "DK elektro usluga" za 8.168 kuna.