Gradovi i općine 08.11.2018. 09:43. Zadnja izmjena: 08.11.2018. 09:43.

Natječaj

Novi komunalni redar u Goričanu je Dominik Đurić

Općinsko vijeće Goričana dobilo je po provedenom javnom natječaju novog komunalnog redara, to je Dominik Đurić iz Goričana. Općinsko vijeće je na zadnjoj sjednici donijelo odluku o promjeni koeficijenta za obračun plaće komunalnog redara, on je nešto povišen pa će neto plaća za novog redara iznositi oko 5.400 kuna ili oko 400 kn više nego je imao prijašnji, bez dodataka na staž i za djecu.