Gradovi i općine 19.11.2019. 10:09. Zadnja izmjena: 19.11.2019. 10:10.

Hrvatske vode

Obavijest o uspostavi redovne obrane od poplave na rijeci Dravi

Hrvatske vode - Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu,Centra obrane od poplava sektora A Varaždin, donio je danas, 19. studenoga u 9 sati Rješenje o uspostavi Redovne obrane od poplava na branjenom području 33, međudržavne rijeke Mura i Drava na dionicama:

  • A.33.10 - lijeva obala starog korita rijeke Drave od željezničkog mosta do granice (HR - SLO), rkm 288+035 - 297+000
  • A.33.11 - desna obala starog korita rijeke Drave, rkm 288+500 - 307+300

Protok rijeke Drave na brani HE Varaždin, prešao je 1000 m³/s, s tendencijom daljnjeg porasta.