Gradovi i općine 16.01.2020. 09:23. Zadnja izmjena: 16.01.2020. 09:24.

Proračun

Općina Dekanovec: Planirani komunalni zahvati

Od proračuna planiranog s ukupno 4.304.000 kuna prihoda, Općina Dekanovec planira u 2020. godini uložiti u program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture ukupno 840.000 kuna. Taj je iznos raspoređen na desetak stavki kojima se planira manje komunalne zahvate na nerazvrstanim cestama i javnim površinama, groblju, na dva dječja igrališta, u daljnjoj modernizaciji javne rasvjete te daljnjem uređenju odvodnje oborinskih voda u dvije ulice. Za interventne (po potrebi) radove na plinovodu i vodovodu ostavljeno je u rezervi 10.000 kuna.