Gradovi i općine 02.12.2019. 08:03.

Uređenje nekretnine

Općina Goričan: Kako do poticaja?

I općina Goričan raspisala je javni natječaj za dodjelu poticaja za uređenje nekretnina na svojem području te je u tu svrhu u proračunu osigurala 100.000 kuna. Za sredstva (20.000 kuna po korisniku) mogu konkurirati osobe koje imaju ili su imale prebivalište na području općine Goričan minimalno 10 godine, moraju biti mlađe od 40 godina, dok nekretnina za koju se traži poticaj mora biti izgrađena prije 1980. godine.

Nadalje, jedan od uvjeta je da je vlasnik ili supružnik vlasnika nekretnine stalno zaposlena osoba neprekinuto najmanje dvije godine od dana prijave za dodjelu poticaja, te da u svom vlasništvu nema stan, kuću, kuću za odmor ili sličan objekt pogodan za stanovanje.