Gradovi i općine 19.11.2009. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 10:35.

PRORAČUN SMANJEN ZA 7,6 MILIJUNA KUNA

OPĆINSKO VIJEĆE BELICE

Vijećnici Belice na svojoj su sjednici održanoj 10. studenoga razmatrali prijedlog rebalansa općinskog proračuna za 2009. godinu. Kako je velik dio sredstava u njemu bio predviđen za gradnju školske sportske dvorane, a njena gradnja nije započela u ovoj godini, proračunski prihodi i rashodi s planiranih 12,3 milijuna kuna smanjeni su na 4,7 milijuna. No, u obrazloženju takvog prijedloga načelnik Zvonimir Taradi rekao je:
- Svima vam je poznato da se smanjenje od 6,3 milijuna kuna odnosi na sredstva koja su iz državnog i županijskog proračuna trebala doći za gradnju dvorane. Kako je investicija odgođena za narednu godinu, morali smo iz proračuna u prihodima i rashodima brisati te stavke. Isto tako, nisu prodana gradilišta, pa je i s tog izvora izostao prihod, kao i, vezano uz to, sredstva komunalnog doprinosa, što je ukupno daljnjih oko milijun kuna. No, do kraja godine uslijedit će još jedan rebalans jer će stanje do onda opet biti drugačije.
U diskusiji je vijećnik Dragutin Petrić izjavio da je jasno da je ovaj rebalans samo kozmetički:
- Možda je neke stvari u proračunu trebalo poredati i ranije. No, ugodno me iznenadilo i dobro nam je došlo što su porezni prihodi niži za samo 35.000 kuna od planiranih. Bojao sam se da će oni biti još bitno niži od planiranih. Među rashodima bi u idući rebalans trebalo uključiti sredstva za proširenje groblja. Sredstva za pojedine stavke trebalo bi trošiti malo skromnije – završio je Petrić.
Rebalans je po završetku diskusije prihvaćen s 12 od 13 prisutnih vijećnika, dok je Petrić bio suzdržan.
Pod petom točkom dnevnog reda bila je odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za davanje koncesije za prikupljanje i odvoz komunalnog otpada. Predsjednik Povjerenstva za postupak javne nabave D. Petrić iznio je prijedlog prema kojem je najboljom ponudom ocijenjena ona tvrtke Müll – trans Sesvete koja je ponudila povoljniju cijenu u odnosu na čakovečki Čakom. Odlukom je regulirano da se koncesija daje na pet godina i traje od 1. siječnja 2010. godine do 31. prosinca 2014. godine. Prijedlog odluke prihvaćen je jednoglasno.
U nastavku skupa donesena je odluka o agrotehničkim mjerama te su sa zakonskim odredbama usklađene općinske odluke o ugostiteljskoj djelatnosti i stipendiranju studenata i usvojen Program ukupnog razvoja Općine Belica.
Rasprava se razvila oko prijedloga povećanja boda za obračun komunalne naknade. Prijedlog je obrazložio načelnik i rekao:
- Vrijednost boda za obračun komunalne naknade nije mijenjana pet godina, pa se predlaže da se ona poveća s 0,18 na 0,20 kuna po četvornom metru, što u postotku iznosi 10 posto. To je u prosjeku po domaćinstvu više za 45 kuna godišnje. Kako će 120 uštedjeti na trošku za odvoz otpada, u odnosu na dosadašnju cijenu, našalio se načelnik, onda ovo povećanje ne bi trebalo biti prevelik teret. Općina bi godišnje s te osnove ubrala više oko 70.000 kuna – završio je Taradi.
S takvim stavom načelnika nije se složilo više vijećnika, a Petrić je prokomentirao:
- Mi smo ranije sve radili i s puno manjom vrijednosti boda. Mislim da u ovoj krizi nije vrijeme ni za kakva povećanja. Istina je da je to povećanje na neki način simbolično, ali ima ljudi koji na kraju mjeseca moraju posuditi 200 kuna za kruh i mlijeko. Onome tko ima novac, to povećanje ne znači ništa, ali onima koji nemaju, i taj mali iznos je bitan. Pedesetak tisuća kuna, koje bi s te osnove pristigle u općinski proračun može se uvijek naći i na nekom drugom mjestu. Mislim da bi predloženo povećanje u ovom trenutku bilo kontraproduktivno.
Nakon diskusije i neslaganja više vijećnika s prijedlogom za povećanje, načelnik je povukao svoj prijedlog, pa visina boda zasad ostaje ista. (R. Topličanec)

Izvor: 2847