Gradovi i općine 22.01.2019. 08:11. Zadnja izmjena: 22.01.2019. 08:19.

Donijeta odluka

Općinsko vijeće Donjeg Kraljevca: Čije su sportske građevine?

Općinsko vijeće Donjeg Kraljevca donijelo je odluku o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u općinskom vlasništvu, to su nogometna igrališta s pratećim objektima, svlačionicama, uredskim i klupskim prostorijama u Donjem Kraljevcu, Hodošanu, Palinovcu, Svetom Jurju u Trnju i Donjem Pustakovcu. Poslovima upravljanja sportskim građevinama smatra se, među ostalim, redovito, tekuće i investicijsko održavanje, a i mogućnost davanja u zakup same građevine u cilju sportske djelatnosti te davanja u zakup poslovnog prostora u okviru građevine za druge djelatnosti. Odluka predstavlja obaveznu lokalnu primjenu nekih odredbi Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i Zakona o sportu i nije sasvim jasno koje su sve njene posljedice, rečeno je u samoj raspravi. Odredbe odluke imaju puni značaj za velike sportske klubove ili za veće gradove koji imaju jake sportske saveze, pa se ima kome povjeriti upravljanje sportskim objektima, rekao je načelnik Miljenko Horvat.

Odluka ipak znači obvezu Općine kao vlasnika da preciznije odredi prava i obveze klubova kao korisnika u upravljanju objektima, odnosno njihovu odgovornost u održavanju objekata i mogućim intervencijama, odnosno dogradnjama. Postupak će izgledati ovako: načelnik će po javnom pozivu donijeti odluku o tome kome povjerava upravljanje i korištenje pojedinog objekta, o tome će se onda sklopiti ugovor s osobom ovlaštenom da zastupa udrugu korisnika. No, u praksi će i dalje Općina biti ta koja će morati nositi glavni teret većih zahvata, ona je ta koja će, za primjer, i dalje voditi projekt obnove sportskog doma na Fondacijama u Donjem Kraljevcu. U praksi odluka za općinsku upravu znači više papirologije, zbog toga odluka Horvata malo oneraspoložuje. Neće pomoći to što mu ni odluka o tome kome povjeriti terene u Palinovcu, Donjem Pustakovca i Svetom Jurju u Trnju neće biti jednostvna – tamošnji nogometni klubovi su neaktivni.