Gradovi i općine 15.06.2016. 13:41. Zadnja izmjena: 15.06.2016. 13:42.

Biserka Tarandek

Oporba Općinskog vijeća Vratišinca sumnja u nepravilnosti prilikom zapošljavanja

Sjednica Općinskog vijeća Vratišinec održana 27. svibnja prva je sjednica kojoj su prisustvovale dvije nove službenice Općine Vratišinec – pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela i referentica za opće i upravne poslove te poslove vijeća.

Nakon neprestanog upozoravanja od strane oporbe Općinskog vijeća (SDP-a) da Općina Vratišinec prema zakonu mora imati pročelnika te prijave Uredu državne uprave Međimurske županije, prijava je proslijeđena višoj instanci – Ministarstvu uprave. Ministarstvo je provelo inspekcijski nadzor nad Općinom Vratišinec te utvrdilo da nema zaposlenog pročelnika, zbog čega je naložilo njegovo zapošljavanje.

U skladu s tim, Općina Vratišinec je krajem mjeseca ožujka raspisala javni natječaj za pročelnika na koji su prema riječima načelnika Općine Vratišinec pristigle tri zamolbe. Po završetku testiranja kandidata i intervjua s načelnikom Povjerenstvo za provedbu natječaja je za poziciju pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vratišinec odabralo Eminu Gajnik, magistru prava iz Podbresta. Pročelnica je zaposlena na neodređeno vrijeme na pola radnog vremena, dakle 4 sata dnevno, uz probni rok od tri mjeseca.

Pored natječaja za pročelnika Općina je raspisala i natječaj za referenta za opće i upravne poslove te poslove vijeća. Na spomenuti natječaj pristiglo je ukupno 13 zamolbi od čega dvije nisu zadovoljile postavljene uvjete, a od preostalih 11 samo tri su se kandidata odazvala postupku testiranja.

Najboljom se pokazala Deana Leko, prvostupnica ekonomije koja živi u Nedelišću te je primljena u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vratišinec na radno mjesto referentice za opće i upravne poslove te poslove vijeća.

Zbog povećanja obujma posla i zamjene za bolovanje Općina je privremeno, na period od tri mjeseca, na mjesto računovodstvenog referenta zaposlila i ekonomisticu Magdalenu Šoltić iz Vratišinca.

"Ako je sve transparentno, zašto nismo dobili materijale?"

Iako je oporba Općinskog vijeća Vratišinec napokon postigla svoj cilj, to jest zapošljavanje pročelnika, vijećnica Biserka Tarandek je prilikom predstavljanja novih službenica iskazala svoje sumnje u postojanje nepravilnosti prilikom zapošljavanja.

Obzirom da vijećnicima nisu predočeni materijali u pismenom obliku vezani uz zapošljavanje, B. Tarandek je zanimalo tko su bili članovi Povjerenstva za provedbu natječaja koji su sastavljali testove i odabirali kandidate, na temelju kojih kriterija su odabrani i koje su njihove kvalifikacije.

Dodala je i kako na terenu kruže informacije da kandidati koji su predali zamolbe nisu bili obaviješteni o terminu testiranja, a dodatni trn u oku joj je što su Deana Leko i Magdalena Šoltić, zaposlene na mjesto referentica, dosad radile u Općini Vratišinec na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vratišinec Emina Gajnik, načelnik Zdravko Mlinarić i referentica za opće i upravne poslove te poslove vijeća Deana Leko

Načelnik Zdravko Mlinarić kazao je kako priče o nepravilnostima nisu istinite te da je sve evidentirano i transparentno, a na natječajima su odabrani kandidati koji su ostvarili najbolje rezultate. Dodao je da će traženi materijali o zapošljavanju biti dostavljeni u pismenom obliku.