Gradovi i općine 17.11.2019. 09:23. Zadnja izmjena: 17.11.2019. 09:30.

Otpad

Oštro protiv zagađivača na području Općine Selnica

Budući da je u zadnje vrijeme zabilježen porast dovoza i nepropisnog odlaganja građevinskog, komunalnog i/ili opasnog otpada u prirodu na području Općine Selnica, potencijalni zagađivači upozoreni su da će ako nastave sa zagađivanjem okoliša biti sankcionirani.

 - Ovim putem upozoravaju se počinitelji kao i svi koji imaju namjeru zagađivati okoliš da će svaki takav događaj biti prijavljen policiji i inspektoru zaštite okoliša, a komunalni redar Općine Selnica poduzet će sve pravne mjere protiv počinitelja.