Gradovi i općine 28.02.2017. 12:02. Zadnja izmjena: 28.02.2017. 12:10.

Međimurske vode

Počelo priključivanje u općini Nedelišće

Na šalteru Međimurskih voda moguće je sklapanje ugovora o priključenju na sustav odvodnje i korištenju usluga odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za naselja Slakovec, Gornji Hrašćan, Macinec, Črečan, Trnovec i Parag. Korisnici priključka nisu dužni platiti budući da je izveden na teret investicije aglomeracije Čakovec. Ugovore su prvi sklopili Željko Kofjač iz Macinca i Josip Fegeš iz Gornjeg Hrašćana.

Za sklapanje ugovora o priključenju potrebna je osobna iskaznica, OIB, te kopija građevinske dozvole ili izvatka iz gruntovnice za nekretninu koja se priključuje na sustav javne odvodnje. Nakon sklapanja ugovora o priključenju vlasnik ili korisnik nekretnine može priključiti internu kanalizaciju na izvedeno kontrolno okno priključka, s tim da septička jama više ne smije biti u funkciji, a fekalne vode direktno će prihvaćati novoizgrađeni sustav. Što se oborinskih voda tiče, strogo je zabranjeno korištenje priključka za ispuštanje oborinskih voda u odvodni sustav.

Sustav odvodnje u općini Nedelišće za naselja Pušćine i Gornji Kuršanec se dovršava, a sklapanje ugovora planira se početkom travnja, javljaju iz Međimurskih voda.