Gradovi i općine 09.04.2019. 12:04. Zadnja izmjena: 09.04.2019. 12:05.

Subota, 13. travnja

PODTUREN: Akcija čišćenja okoliša

Općina Podturen uputila je poziv za veliku akciju čišćenja okoliša i sakupljanja starog tekstila. Akcija na koju su pozvani svi mještani i udruge s područja Općine počinje u subotu, 13. travnja u 7:40 okupljanjem sudionika kod društvenog doma u Podturnu. Lokacije predviđene za čišćenje su potez uz murski nasip od Novakovca do Ferketinca, od nogometnog igrališta u Podturnu po "beličkom putu" do šume Dobrava, uz "Mursku magistralu" od romskog naselja do Ferketinca i sivička šuma Dobrava. Stari tekstil će se prikupljati na parkiralištu društvenog doma Podturen, a zbrinut će ga djelatnici Humane Nove, dok će se za ostali otpad pobrinuti Pre-kom.