Gradovi i općine 17.03.2019. 12:10.

Planovi

PODTUREN: Rotor na opasnom križanju?

Na mjestu cestovnog raskrižja na kojem se na ulazu u Podturen iz smjera Sivice dolazi na "Mursku magistralu" uskoro bi mogao biti izgrađen rotor. Za ovo, po svemu problematično raskrižje, na kojem je struka prije nekoliko godina odredila smjerove prvenstva prolaska vozila suprotno dugogodišnjim navikama vozača koji se kreću ovom prometnicom, Općina Podturen je naručila izradu projekta budućeg rotora, iako je su obje ceste u ingerenciji Županijske uprave za ceste. Za tu je namjenu u općinskom proračunu izdvojeno 20 tisuća kuna, a dodatnih 28 tisuća kuna Općina je namijenila za izradu projekta pješačko biciklističke trake od Podturna do Sivice.

Bez obzira na projekte, čini se da izgradnja niti rotora, a niti trake uz prometnicu neće započeti ove godine jer ŽUC investiciju nema u financijskom planu niti u planu građenja za 2019. godinu. Međutim, ako se nađu sredstva - kad je kružni tok u pitanju radi se o iznosu od oko dva milijuna kuna - te kad se ishodi potrebna dokumentacija, planirana investicija lako će se uklopiti u ŽUC-ove planove.