Gradovi i općine 16.04.2018. 11:36. Zadnja izmjena: 16.04.2018. 11:38.

Istraživanje

Policiju zanima osjećate li se sigurno, anketari će obići cijelo Međimurje

Dvadeset dana trajat će anketiranje Međimuraca - u njihovim domovima - u svim međimurskim gradovima i općinama. Policijsku upravu međimursku, u suradnji s Međimurskom županijom, zanima osjećaju li se građani sigurno, kako štite sebe i imovinu, jesu li bili žrtvom kaznenih djela, jesu li ih prijavili, imaju li povjerenja u policiju i pravosuđe, je li dovoljna prisutnost policije, komunalnih i prometnih redara, u kakvim su odnosima sa susjedima...

- Na temelju dobivenih podataka prilagodit ćemo ustroj policije. Želimo stvarne podatke. Naime, formalna statistika kaže da je stopa kriminaliteta u redu. No, bojim se da će stvarni rezultati biti bitno drugačiji - kazao je u najavi Vladimir Faber, savjetnik ministra unutarnjih poslova koji trenutno obavlja funkciju zamjenika načelnika Policijske uprave međimurske. Dodaje da su anketari profesionalni i ovlašteni te poziva građane da ne zaziru od njih.

Akciju je s Faberom najavila Sandra Herman, zamjenica župana i upraviteljica Zaklade za prevenciju Međimurske županije, koja je partner na projektu.

- Želimo vidjeti kakvo je naše stanje sigurnosti i koje mjere trebamo poduzeti kako bismo podigli kvalitetu života u Međimurju. Nije riječ samo o preustroju policije, već i drugih institucija - kaže dožupanica.