Gradovi i općine 19.11.2009. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 10:35.

POSKUPJELO SMEĆE!

U petak je gradonačelnik Preloga Dragutin Glavina sazvao konferenciju za novinare na kojoj su iznesene aktualnosti. Najbolnija novost je da je iz Grada dana suglasnost Pre-komu za - poskupljenja smeća. Obrazloženje je iznio direktor gradskog komunalnog poduzeća Siniša Radiković:
- Posljednja korekcija cijene odvoza i zbrinjavanja otpada bila je 2006. godina, otkada je cijena zbrinjavanja porasla za 36 posto. Do sada smo poskupljenja amortizirali na uštrb unutarnjih rezervi, no to više nismo u stanju. Slomom tržišta sekundarnih sirovina i naš je prihod drastično pao. Cijena odvoza i zbrinjavanja otpada porast će za 8,87 kuna, što znači da će domaćinstva mjesečno izdvajati 59,60 kuna. U toj cijeni 11,14 kn je PDV, 23,97 kn ide za zbrinjavanje otpada, a s preostalih 24,49 kuna Pre-kom mora pokriti sve predviđeno zakonom o otpadu i reciklažnim dvorištima, gorivo, plaće radnika, sredstva za amortizaciju itd.
Sljedeća bolna stvar je podizanje komunalne naknade, najavila je predsjednica Gradskog vijeća Terezija Božek.
- Odluka o tome u ingerenciji je Vijeća, a sjednicu ću sazvati za 26. studenoga, kada će se na dnevnom redu naći i prijedlog odluke o podizanju komunalne naknade - kaže Božek.
Zamjenik gradonačelnika Ljubomir Kolarek, između ostalog, osvrnuo se na pripremljenost zimske službe:
- Zimska služba do 15. travnja iduće godine radit će pod odgovornošću i vodstvom našeg komunalnog poduzeća Pre-kom. Za snijeg i poledicu sve je spremno: mehanizacija, 13 tona soli i 15 kubika sipine. Na Pre-komu i kooperantu je održavanje 50-ak kilometara lokalnih cesta, staza i parkirališta na području našeg grada - pojasnio je Kolarek.

Željka Drljić

Izvor: 2847