Gradovi i općine 15.06.2020. 09:16. Zadnja izmjena: 15.06.2020. 09:16.

Plan uređenja

Prelog: Izmjene DPU-a

Preloško Gradsko vijeće donijelo je odluku o izradi izmjena Detaljnog plana uređenja dijela centra u Prelogu – istok. Detaljne informacije o tijeku izrade spomenutog DPU-a mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i financije Grada, telefonom ili elektroničkom poštom.