Gradovi i općine 18.02.2020. 08:20. Zadnja izmjena: 18.02.2020. 08:24.

Lista prvenstva

Prelog: Tko će prvi do POS-ovog stana?

Grad Prelog objavio je prijedlog liste prvenstva za kupnju stana prema programu poticajne stanogradnje, na kojoj su, prema prvenstvu reda kupnje, rangirani potencijalni budući vlasnici POS-ovih stanova koji će se graditi u Prelogu. Listu je temeljem pristiglih prijava izradilo posebno povjerenstvo, te se na njoj nalazi 16 kandidata, dok ih troje nije sakupilo dovoljan broj bodova. Na listu, koja je dostupna na internetskim stranicama Grada, mogu se podnijeti prigovori, a konačan redoslijed utvrđuje gradonačelnik.