Gradovi i općine 11.02.2019. 08:04. Zadnja izmjena: 11.02.2019. 08:04.

Vijeće

Preseka: Vatrogasci žele asfaltirati prilaz

- Već duži niz godina u planu nam je asfaltiranje prilaza od ceste do garaže vatrogasnog doma DVD-a Preseka u dužini od 14 i širini od 8 metara. Vlastitim radom i financijskim sredstvima namjeravamo izvršiti iskop, navoz šljunka te sabijanje. Ali za polaganje asfaltnog sloja nemamo dovoljno novca - uputio je predsjednik Davor Miklin u ime DVD-a molbu za pomoć Općini Gornji Mihaljevec, čiji je i vijećnik. Naime, 2020. godine DVD Preseka slavi 95. godišnjicu osnutka pa bi je htjeli dočekati uz asfaltiran prilaz.
Načelnik Goran Lovrec odgovorio mu je da će se ove godine zasigurno povećati izvorni proračun Općine, koja ima obvezu pet posto usmjeravati prema vatrogastvu. 

- Načelno se slažemo, a još ćemo vidjeti o koliko je novca riječ - pojasnio je Robert Kos, predsjednik Vijeća.